THE PRESENT

IS THE RESULT OF THE PAST XXI FINALE

De tentoonstellingen zijn te bezichtigen
5 - 27 oktober 2013
vrijdag - zaterdag - zondag, 14 - 18 uur.
De feestelijke finale van het Project vindt plaats
op zondagmiddag 27 oktober
LOCUS SOLUS
POURBUSSTRAAT 14, ANTWERPEN

Dit is het eind van het drie jaar durende Project in LOCUS SOLUS, Antwerpen.
Franck Gribling
The cosmic behaviour of beings.
The Antwerp period, 1993 - 2013


Vanaf 1993 werkt franck gribling ( geboren in Surabaya, 1933) in Antwerpen, in zijn atelier aan het Hessenplein.
In dat atelier in het gebouw LA CLOCHE zijn een groot aantal werken geconcipieerd en ontstaan , die als thema de kosmische existentie hebben op makro en mikro niveau. De abstractie van dit gegeven werd daarbij zo concreet en tastbaar mogelijk voorgesteld: SENSUELE ABSTRACTIE.
Deze doelstelling werd achtereenvolgens in series uitgewerkt en onder verschillende titels gepresenteerd: POST-PORNO ABSTRACTION ; SENSUAL ABSTRACTION , SPACE BODIES; COSMIC EVENTS; FROM BEHIND.
Een gemeenschappelijk kenmerk is dat de dragers weliswaar min of meer traditionele schilderijen zijn, aanvankelijk zelfs in olieverf, een "ouderwets"medium bij uitstek. Zij kunnen echter waargenomen worden als concrete objekten in een niet door de zwaartekracht bepaalde , niet gelokaliseerde ruimte . Meestal is het vierkant, als ruit gezien, de begrenzing, pars pro toto van een naar alle kanten uitdijend heelal. Ze zijn niet abstract, maar tastbaar. Kortom, het gaat er om een realiteit ex nihilo tot stand te brengen. Het is uiteindelijk een zoektocht naar de oorsprong van het materiŽle bestaan . Dit leidt tot een beeldende equivalent van de aloude "Muziek der sferen", de harmonische samenhang tussen kosmos en kunst die al in de zestiende eeuw Kepler fascineerde.
Een klein overzicht van wat in de loop de jaren in Antwerpen ontstaan of uitgedacht is en wat geleid heeft tot de meest recente uitbeelding van "Het Kosmische Gedrag" is nu als afsluiting van het Project THE PRESENT IS THE RESULT OF THE PAST in de uitgelezen Antwerpse plek LOCUS SOLUS te zien.
franck gribling, COSMIC BEHAVIOUR I, 2013
franck gribling, COSMIC BEHAVIOUR I, 2013
franck gribling, COSMIC BEHAVIOUR II, 2013
franck gribling, COSMIC BEHAVIOUR II, 2013
franck gribling, spacebody, 2012
franck gribling, spacebody, 2012
franck gribling,In between, 2012
franck gribling,In between, 2012
franck gribling, space heads, 2009
franck gribling, space heads, 2009

en

FACE IT
HETTY VAN BOEKHOUT
FECIT
( Collages en Portretten)


Onder deze titel toont Hetty van Boekhout twee kanten van haar beeldend werk: de Portretten, "FaciŽn" in Oudnederlands , "Faces" in hedendaags Engels en de Papiercollages, uitgevoerd in een "wax-resist" techniek die zij ontwikkeld heeft uit het traditionele batikken op textiel. Zie het onder ogen, FACE IT! Zij heeft het eigenhandig gemaakt, FECIT! Zo ondertekenden ook de oude Meesters hun werk. "Rembrandt fecit." Daarmee benadrukt zij het handgemaakte karakter van haar kunst, de Aura , die Walter Benjamin als atypisch bestempelde voor "Het tijdperk van de technische reproduceerbaarheid" waarin wij sinds de twintigste eeuw leven, maar die tot nu toe een onuitroeibaar kenmerk van veel kunst is gebleken.
Haar Portretten zijn beeltenissen naar fotos geschilderd. Dat was ooit een taboe om een in de tijd bevroren fotografisch moment en niet het leven zelf te gebruiken als onderwerp van schilderkunst. Inmiddels is dat taboe doorbroken. Van de Foto-realisten uit de jaren zestig van de vorige eeuw tot Tuymans en Marleen Dumas, baseren kunstenaars zich op foto-materiaal. Het gaat uiteindelijk om de vertaling in verf op doek. Dat geldt ook voor Hetty van Boekhout. Zij zet wat op de foto te zien is, om in haar eigen karakteristieke techniek, een langzaam zoeken naar toon-equivalenten die recht doen aan haar voorstelling van de geportretteerde. Die omzetting bevrijdt het beeld van het tijdelijke belang en transponeert het in iets blijvends, een tegengif tegen de snelle consumptiedwang van vandaag. FECIT! Zij heeft iets gemaakt dat meer beklijft dan het voorbijgaande moment.
Dat geldt ook voor de collages. Zij assembleert vluchtige snippers papier van eigen maaksel, die elk op zich nauwelijks een identiteit hebben tot ťťn geheel. Anders dan meestal bij collages, sinds Picasso, het geval is, zijn de samenstellende delen geen "ready-made" gevonden realiteit, maar sporen van haar eigen aanwezigheid, uitgevoerd in de wastechniek, waar zij vertrouwd mee is geraakt . Wat de toetsen zijn in het olieverfschilderij, zijn de stukjes met was afgedekt en in kleurstof gedrenkt papier, die uiteindelijk pas , na lang schuiven , een nieuwe werkelijkheid vormen, die zo moet zijn en niet anders. Ook de collages zijn dingen geworden die het moment voorbij zijn, tijdeloos, een uitgekristalliseerde niet alledaagse harmonie van tegenstellingen . Esthetiek is niet het uitgangspunt, maar het resultaat van een werkwijze en een techniek. De collages van Hetty van Boekhout zijn materiaal-kunst in optima forma.
Hetty van Boekhout,Zelfportret, 1964
Hetty van Boekhout,Zelfportret, 1964
Hetty van Boekhout, zelfportret, Face it, 2011, l.r
Hetty van Boekhout, zelfportret, Face it, 2011, l.r
Hetty van Boekhout,portrait of the artist franck gribling,2003
Hetty van Boekhout,portrait of the artist franck gribling,2003
Hetty van Boekhout, Errant,collage, 2013
Hetty van Boekhout, Errant,collage, 2013
Hetty van boekhout, collage 1, 2013
Hetty van boekhout, collage 1, 2013
Hetty van boekhout, collage 2, 2013
Hetty van Boekhout, collage 2, 2013
Hetty van boekhout, collage 3, 2013
Hetty van Boekhout, collage 3, 2013
Hetty van boekhout, collage 4, 2013
Hetty van Boekhout, collage 4, 2013
Hetty van boekhout, collage 5, 2013
Hetty van Boekhout, collage 5, 2013
Hetty van boekhout, collage 6, 2013
Hetty van Boekhout, collage 6, 2013
Hetty van boekhout, collage 7, 2013
Hetty van Boekhout, collage 7, 2013