franck gribling
SPACESCAPES AND SHAPES 1980 - 1990
en
ANDERE TIJDEN LSD 25, AMSTERDAM, 1962 EEN BEGINPUNT

LOCUS SOLUS
POURBUSSTRAAT 14
ANTWERPEN
24 november - 22 december 2012
vrijdag en zaterdag
14.00 tot 18.00 uur

PERSBERICHT
franckgribling,Affiche, Spacescapes,Locus solus,2012
franckgribling,Affiche, Spacescapes,Locus solus,2012.jpg
franck gribling, MY NAME IN 8 PARTS, 1991
franck gribling, MY NAME IN 8 PARTS, 1991
Exhibition view franck gribling, SPACESCAPES, nov.2012
Exhibition view franck gribling, SPACESCAPES, nov.2012
franck gribling, DIVIDED EMTITY, 1991 220x100cm
franck gribling, DIVIDED EMTITY, 1991 220x100cm
franck gribling. INTERIOR REFLECTION, diptyque, 1985-86
franck gribling. INTERIOR REFLECTION, diptyque, 1985-86
franck gribling, CHATEAU D'EAU,1984-89
franck gribling, CHATEAU D'EAU,1984-89
FRANCK GRIBLING, magna mater, 1990, 172 x 67 cm
FRANCK GRIBLING, magna mater, 1990, 172 x 67 cm
franck gribling, EUROPE AFTER THE RAIN AGAIN, 1983-84,182x49 cm
franck gribling, EUROPE AFTER THE RAIN AGAIN, 1983-84,182x49 cm
franck gribling. THE LEAP, 1985-86, 225 x 100 cm
franck gribling. THE LEAP, 1985-86, 225 x 100 cm
franck gribling, affiche LSD 25, 1962,Locus solus,2012
franck gribling, affiche LSD 25, 1962,Locus solus,2012
rik van bentum, De kaartspelers, 1963, I
rik van bentum, De kaartspelers, 1963, I
joop dielemans, De wonderen van Barcelona, 1964
joop dielemans, De wonderen van Barcelona, 1964
Theo Niermeyer, Holy IJzer, 1962, coll.franck gribling
Theo Niermeyer, Holy IJzer, 1962, coll.franck gribling
fTheo Niermeyer, Roest monotype, 1980, coll. franck gribling 022
Theo Niermeyer, Roest monotype, 1980, coll. franck gribling 022
Andere tijden
Galerie LSD25 Amsterdam 1962
Een beginpunt

met werk van:

rik van bentum
joop dielemans
franck gribling
theo niermeyer

Galerie LSD25 was een kortstondig bestaand, in het weekblad VRIJ NEDERLAND pagina-groot gesignaleerd, kunstenaarsinitiatief in Amsterdam, dat in 1962 opende met het aandacht trekkende, op de eigen "verzetspers" vermenigvuldigde, REALISTISCH MANIFEST van franck gribling, medeondertekend door Simon Vinkenoog , Rik van Bentum,Joop Dielemans en Theo Niermeyer. “Realisme’ betekende het hergebruik van alledaagse banale materialen die getoond werden met zo gering mogelijke ingreep van de kunstenaar, die het onaanzienlijke zichtbaar wilde maken en het bewustzijn stimuleren.
In de tekst HOLY IJZER eigent Theo Niermeyer zich de schroothopen van de weggooimaatschappij toe als zijn domein, bron van ongelimiteerde visuele rijkdom, waaruit hij alleen keuzes hoeft te maken, steeds nieuwe configuraties opleverend die opnieuw samengelast kunnen worden tot blijvende beelden van een massa- maatschappij die aan het ontstaan was.. Theo Niermeyer kwam toen naar voren als de Recycling kunstenaar par excellence die de afval van de samenleving een nieuw organisch leven wist in te blazen.
Ook Rik van Bentum en Joop Dielemans gebruikten ordinaire materialen van de straat in hun werk. Zij ontdekten daar tekens in van een samenleving die op komst was, maar in de underground al gistend aanwezig.
Gribling richtte zich in die tijd op de anonieme presentatie van de meest geconcentreerde vorm van organische materie, carboon, anthraciet, toen nog algemeen in gebruik als ordinaire brandstof, bron van pure energie.
Het aanboren van die energie daar ging het de kunstenaars toen om.
Dat leidde uiteindelijk tot de Happening, een collectief gebeuren, dat in de jaren zestig leidde tot de straatakties van Provo en de Situationisten.
Later in het memorabele jaar 1962, vond in Galerie LSD 25 de eerste Europese Happening OPEN HET GRAF plaats, geëntameerd door Simon Vinkenoog, met buitenlandse deelnemers als Jean Jaques Lebel, die het fenomeen bij Allan Kaprow in de Verenigde Staten had leren kennen. Het gebeuren, de"Event" , dat zijn sporen achterlaat, daar ging het in toenemende mate om.
Galerie LSD25 , een kleine voetnoot bij de ontwikkeling van de Kunst, kan er aanspraak op maken een beginpunt te zijn geweest van een wereldwijde mentaliteits verandering, die overal tot nieuwe belevingsvormen leidde. Amsterdam en kort daarna Antwerpen, met de Happenings op de Groenplaats, werden de brandhaarden van een alternatieve cultuur, die in de jaren zestig doorbrak onder de jonge generatie die brak met de gevestigde waarden.
Uiteindelijk heeft die mentaliteitsverandering in de Kunst blijvende sporen achter gelaten, die nog steeds van waarde blijven.
Er is de les uit te trekken dat de kunstenaar weinig nodig heeft om onbekende terreinen te exploreren. Geestverruiming kan met alle middelen plaats vinden.