GUY ROMBOUTS
DRALEND
en
ALBERT VAN DER WEIDE
VOORWAARTS

LOCUS SOLUS
POURBUSSTRAAT 14
ANTWERPEN
8 september / 13 oktober 2012
vrijdag en zaterdag
14.00 tot 18.00 uur

Albert van der Weide, Annonce (ontwerp franck gribling) 2012
Albert van der Weide, Annonce (ontwerp franck gribling) 2012
Albert van der Weide, Een Poolse lezing, 1979-1984, (foto franck gribling)
Albert van der Weide, Een Poolse lezing, 1979-1984, (foto franck gribling)
Albert van der Weide,DEMOCRATIE, 1999 -2001, (foto franck gribling)
Albert van der Weide,DEMOCRATIE, 1999 -2001, (foto franck gribling)
Albert van der Weide, Tentoonstelling LOCUS SOLUS, 2012
Albert van der Weide, Tentoonstelling LOCUS SOLUS, 2012
Albert van der Weide,With & For Xiamen, 2010, 150 x 100 cm
Albert van der Weide,With & For Xiamen, 2010, 150 x 100 cm
Albert van der Weide, DUBBEL, 2012,(foto franck gribling)
Albert van der Weide, DUBBEL, 2012,(foto franck gribling)
Na zijn debuut in de Appel in Amsterdam(1977) met een performance en installatie in Amsterdam heeft de kunstenaar zijn oeuvre langzaam opgebouwd. Zijn werk evalueerde naar grote veelzijdigheid. Hij werkte ook als curator, choreograaf en schrijft de internet column “De constructie van de wereld” voor www.kunstencultuurkrant.nl
Constant in al deze artistieke activiteiten is zijn belangstelling voor het individuele en maatschappelijke fenomeen macht. Dat door de Franse filosoof het best verwoord is met : “Voor mij is macht dat wat verklaring behoeft”

Vanaf zijn debuut heeft hij in Europa regelmatig werken gemaakt en tentoongesteld die stelling nemen in een maatschappelijk en artistiek discour .

Zijn werk is opgenomen in de collecties van particulieren en bedrijven en o.m. het Museum voor Moderne Kunst Arnhem, Museum voor Modern Art New York USA, Kroller-Muller Museum Otterlo.

Van 1997 tot 2008 was Albert Van Der Weide adjunct directeur van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en Dean van de Academie Minerva/Frank Mohr Instituut in Groningen.

De laatste vier jaar heeft hij zich voornamelijk toegelegd op het maken van grote installaties in musea.Dit werkterrein is uitgebreid met de installatie “Outside/In” ( www.projectprobe.net/probe9 ) naar het internet. In 2010 was hij Artist in Restidence aan het Chinese European Art Center en de Art College van de Xiamen University in Xiamen China. Wat een zeer productieve en succesvolle periode voor hem was.
www.albertvanderweide.nl
In de tentoonstelling ontmoeten Albert van der Weide en Guy Rombouts elkaar , twee tijdgenoten, die beiden debuteerden in de De Appel rond 1980.
Het aandeel van Albert Van Der Weide dat hij de titel VOORWAARTS heeft gegeven, zal een dwarsdoorsnede van zijn oeuvre worden. Documentatie van zijn eerste performances (1977-1981) staan gepland en ook werken die hij recent in China maakte. De slogan ALLE MACHT AAN DE KUNST zal in de expo een prominente plaats innemen. De rode draad in de keus van de werken is de verhouding tussen beeld en taal in foto’s. zeefdrukken, drukwerk, draagtassen en computer prints van tekeningen.

De stilistische kenmerken van zijn kunstwerken is grote eenvoud en helderheid. Niets is teveel maar het is nooit droog of steriel.. Het representeert zijn visie op het leven om als kunstenaar vooral mee te willen doen en een autonome bijdrage te leveren. Altijd op morgen gericht : VOORWAARTS dus.
guy rombouts,annonce (ontwerp franck gribling) 2012
guy rombouts,annonce (ontwerp franck gribling) 2012
Guy Rombouts,DRALEND, tekening op papier, 2012
Guy Rombouts,DRALEND, tekening op papier, 2012
Guy Rombouts, Tentoonstelling Locus solus, 2012
Guy Rombouts, Tentoonstelling Locus solus, 2012
Guy Rombouts, Tentoonstelling Locus solus, 2012(foto franck gribling)
Guy Rombouts, Tentoonstelling Locus solus, 2012(foto franck gribling)
Guy Rombouts, Palindroom, Installatie Locus Solus, 2012, (foto franck gribling)
Guy Rombouts, Palindroom, Installatie Locus Solus, 2012, (foto franck gribling)
Guy Rombouts, Sentence, Tentoonstelling LOCUS SOLUS,2012
Guy Rombouts, Sentence, Tentoonstelling LOCUS SOLUS,2012
Guy Rombouts
De samenhang van woorden en dingen.

In het kader van de reeks tentoonstellingen THE PRESENT IS THE RESULT OF THE PAST laat Guy Rombouts de continuiteit zien van zijn levenslange poging om taal en de dingen om ons heen zintuigelijk met elkaar te verbinden in een beeldend schrift dat concreter en minder abstract is dan het traditionele westerse alfabet.
Zijn zoektocht culmineerde in het vanaf 1983 uitgewerkte beeld-schrift AZART, dat uiteindelijk zelfs bruikbaar is in cyberspace. Je kunt het nu leren hanteren op www.azart.be

De basis daarvoor werd gelegd in de jaren zeventig , toen hij al het woord trachtte te objectiveren in installaties met gevonden voorwerpen.
Door Wies Smals van het toonaangevende performance-centrum DE APPEL, waar ook Albert van der Weide zich toen manifesteerde, werd hij in die jaren uitgenodigd zijn ideeën te realiseren in een grootscheepse presentatie op vijf locaties in Amsterdam. Het thema was DE VIJF ZINNEN , refererend naar het gelijknamige schilderij van de 17e eeuwse kunstenaar Rombouts. In vijf installaties in zowel de Appel zelf, als in Galerie A van Harry Ruhé, Other Books and So, De Brakke grond en de Apotheek van Oey, werden respectievelijk de SMAAK , het VOELEN, het RUIKEN, het ZIEN, en het HOREN, verbeeld

Guy Rombouts stamt uit een geslacht van drie generaties drukkers in Geel. Hij werd opgeleid als typograaf en werkte ook korte tijd in het familiebedrijf, dat de plaatselijke krant uitgaf. Dat verklaart enigzins zijn fascinatie door taal, schrift, woorden, tekens en communicatie. Daarnaast is hij van kinds af aan geinteresseerd in verzamelingen en ordening, liefst zo arbitrair mogelijk.
In de Antwerpse Galery ZENO X bracht hij ooit 1001 voorwerpen , die allemaal 18 francs gekost hadden, op naam gesorteerd samen. In de Ruimte Z stelde hij in de jaren zeventig een reeks objecten ten toon, waarvan de naam uit drie letters bestond. Een dergelijke systematische beperking is voor hem wezenlijk voor de helderheid van het resultaat. De werkwijze heeft ook iets van het obsessioneel fanatisme van middeleeuwse mystici.
Het getal drie , dat in zijn eenvoud het kenmerk van het ware heeft, bleef hem bezig houden. In 1983 publiceerde Guy Rombouts het NIEUW NEDERLANDS DRIELETTER WOORDENBOEK ( ISBN 9068480030)

Bij al zijn interesse in taal, is Guy Rombouts in zijn omgang met woorden toch in de eerste plaats beeldend kunstenaar. die de schoonheid van het onaanzienlijke zichtbaar wil maken met alle middelen die hem ten dienste staan.
Het romboutiaanse alfabet dat hij ontwikkeld heeft is bij uitstek beeldend en zo zintuigelijk mogelijk.

"Ik zie patronen van taaltekens als beeldende kunst. Het woord "wolk" is voor mij een abstrakt schilderij van een echte wolk", verklaarde hij in een interview.

Zijn beeldschrift , het AZART, dat hij in 1983 introduceerde en sindsdien verder uitwerkte, aanvankelijk met zijn te vroeg gestorven partner Monica Droste, kan elke inhoud overdragen en in elke context worden toegepast, ook in opdracht in de openbare ruimte, van het Amsterdamse Java eiland, waar hij zeven bruggen ontwierp, tot de Brusselse metro.
Autonoom is Guy Rombouts echter op zijn best, als een bij voorkeur meditatief "dralende" onderzoeker van de relatie tussen taal en dingen.
Zoals elke goede kunstenaar staat hij op zich zelf. maar streeft naar algemeen geldige universaliteit. De paradox van de kunst.

franckgribling