TENTOONSTELLINGS PROGRAMMA

LOCUS SOLUS/DE PLEK

Amsterdam

Antwerpen

THE PRESENT IS THE RESULT OF THE PAST


Franck Gribling, Curator MATERIAPRIMA

Kunstenaars ruimte LOCUS SOLUS/DE PLEK

THE PRESENT IS THE RESULT OF THE PAST
Een CITY THOUGHTS project.
Initiator: Franck Gribling.

Kunst is het resultaat van emulatie en ontstaat in de loop der tijd uit een vruchtbare wisselwerking tussen kunstenaars.

Franck Gribling nodigt gedurende drie jaar (2010-2013), in samenhang met een overzicht van zijn eigen ontwikkeling, kunstenaars met wie hij gedurende zijn carrière in contact heeft gestaan, uit om retrospectieves van hun werk te tonen in LOCUS SOLUS, Pourbus straat 14, Antwerpen.

LOCUS SOLUS, een project van de Stichting CITY THOUGHTS, ARTISTS PRACTICE IN PROGRESS, is een plek waar de kunstenaar aan de macht is. Daar is de ontstaansgeschiedenis van de kunst te volgen in een serie terugblikken.
"LOCUS SOLUS, een begrip ontleend aan Raymond Roussel (1877-1933), werd in 1987 door Franck Gribling opnieuw gedefinieerd als de ideale plek om kunst te ervaren : "Locus Solus. Soms manifesteert er zich een concentratie van plotselinge energie. Soms verhevigt zich een zintuigelijke gewaarwording tot visioen. De plek is de plaats waar het verlangen zich manifesteert. Het is een projectie van de verbeelding, de verzamelplaats van verschijnselen waar de logica geen vat op heeft."

City Thoughts is een non-profit organisatie,. die bij verkoop in Locus solus bemiddelt tussen de deelnemende kunstenaars en het publiek.