Beste vrienden

welkom op deze plek, DE PLEK, LOCUS SOLUS, AMSTERDAM,

voortzetting van mijn in Antwerpen gestart initiatief

om voor verbeelding en waarneming

een vrijplaats te creeren ,

waar ongehinderd door de ruis en waan van de dag,

onderzoek plaats kan vinden naar de grenzen van de werkelijkheid.Jullie hebben zojuist "COME UN OLA DE FUERZA E LUZ" uit 1971, van Luigi Nono gehoord, een muziekstuk waarin ik de zelfde benadering hherken als in mijn eigen werk uit de zelfde periode.Fundamentele wetenschap en fundamentele kunst hebben veel raakpunten

en de zelfde doelstelling. :

ONDERZOEK NAAR DE OORSPRONG EN DE GRENZEN VAN HET BESTAAN..

Daarbij spelen denkkracht, speculatief vermogen, en waarneming een belangrijke rol.Licht is daarbij cruciaal en de absolute snelheid daarvan.

Wij meten het universum in lichtjaren en niet in dagelijkse kloktijd.

Ook onze intuitie heeft de zelfde snelheid.

Intuitief heb ik binnenkort 85 lichtjaren afgelegd.

Een reis terug in de tijd is met die zelfde snelheid instant mogelijk.

Door Einstein is de chronologische tijd vervangen door het tijdruimte continuum.

Daarin vallen verleden, heden en toekomst samen in het moment,

Op grond daarvan achtte Gödel reizen door de tijd in principe mogelijk.

Voor de kunstenaar is dat een vanzelfsprekendheid.

Mijn LIGHT AND SPACE TRAPS, chronologisch bijna 50 jaar geleden ontstaan, demonstreren dat.

Zij zijn het resultaat van fundamenteel visueel onderzoek.

Retrospectie, Introspectie en prospectie hebben tot deze tentoonstelling geleid.Cees de Boer heeft er een analytisch essay over geschreven,

in de " publikatie, die vanaf vandaag beschikbaar is ,

ÄT RANDOM RONDOM" , waarin de bewaard gebleven Modulaties van ruimtetijd gedocumenteerd zijn.

Het eerste exemplaar biedt ik hierbij aan Cees de Boer aan die ik graag uitnodig om de tentoonstelling nu met een woord te openen.