URBAN CONCEPTS


citythoughts architects

Is een nieuw, 'multicultureel' architectenburo gevestigd op een industrieterrein aan het IJ in Amsterdam Noord. Het buro is opgericht in 2001 door Yushi Uehara, Rowin Petersma, Bastiaan Gribling en Ray Mensink met als doel het bundelen van talent, expertise en denkbeelden over architectuur. Er wordt gewerkt aan een breed scala architectuuropdrachten, van stoel tot stad: interieur, woningbouw, kantoren, een museumgebouw, stedenbouwkundige plannen en inrichtingsplannen voor de openbare ruimte.

Los van concrete architectonische en stedenbouwkundige opdrachten organiseert citythoughts architects culturele activiteiten waarbij het 'denken over de stad' centraal staat. De verschillende doelstellingen worden uitgedrukt in de dubbele naam van het buro, waarbij citythoughts architects staat voor de uitvoering van concrete architectuuropdrachten en citythoughts voor de culturele activiteiten die worden georganiseerd in samenwerking met City Thoughts Foundation in de binnenstad van Amsterdam.

Medewerkers citythoughts architects 2001: Massa Aoyagi, Hernando Arazola, Paul van Dijk, Bastiaan Gribling, Sören Grünert, Thomas Krarup, Julien Kummer, Linda Lam, Hans Lijbers, Marie Louise Mejlholm, Ray Mensink, Rowin Petersma, Taishin Shiozaki, Yolanda vd Sluis, Yushi Uehara, Ruud Visser, Silvia Weibel, Roderik vd Weijden, Martin Zimmerli.

citythoughts architects activities

Met ingang van 2002 zal elk kwartaal een citythoughts activiteit plaats vinden waarbij uiteenlopende 'denkbeelden over de stad' gepresenteerd worden. Citythoughts activiteiten beperken zich niet tot projecten van citythoughts architects zelf. Verschillende participanten (architecten, kunstenaars, historici etc.) worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het programma. De activiteiten kunnen in principe zeer verschillende vormen aannemen. Soms zal simpelweg een concreet project getoond worden met bijzondere relevantie op het gebied van het 'denken over de stad'. Andere activiteiten zullen de vorm hebben van een lezing of bijvoorbeeld de realisatie van een tijdelijke installatie op een bepaalde plek in de stad. Alle aktiviteiten zijn te zien op de website en worden gedocumenteerd in een reeks citythoughts publicaties.

Het doel is dat citythoughts op termijn uitgroeit tot een forum voor 'denkbeelden over de stad'. Er is op dit moment in Amsterdam behoefte aan een dergelijk podium. Amsterdam telt volgens de Gouden Gids 62 musea en 153 galeries, maar het ontbreekt gek genoeg aan een specifieke architectuurgalerie. Dit is vooral merkwaardig omdat architectuur binnen de hedendaagse kunst misschien wel het terrein is waar zich de meest interessante ontwikkelingen afspelen. Een gat in de markt dus.

citythoughts architects programming

Het citythoughts programma bestaat uit twee soorten activiteiten: series van activiteiten rond specifieke, vooraf gestelde vragen en éénmalige projecten die op ad hoc basis in het programma geïntegreerd worden.

De seriematige benadering is gericht op het opbouwen van een coherent programma waarbij belangrijke items aan de orde worden gesteld. Bijvoorbeeld: wat is de betekenis van de digitale revolutie voor de groei van de steden ? De industriële revolutie heeft, net zoals later de massa-productie van de auto, de vorm van de stad totaal veranderd. De vraag is of het computertijdperk ook zulke fundamentele transformaties met zich meebrengt ? Biedt Informatie Technologie mogelijkheden om de voortschrijdende (sub)urbanisatie van de planeet te beperken of zal de groei van de grote steden verder accelereren in de 21e eeuw ?

Naast het seriematige programma rondom specifieke stedelijke vraagstukken, die per definitie een relatief lange looptijd en voorbereiding vergen, zullen regelmatig éénmalige activiteiten 'ad hoc' in het citythoughts programma worden opgenomen. Hierdoor kan snel en flexibel op uitéénlopende ontwikkelingen worden ingespeeld. Het lange termijn programma en de korte éénmalige projecten zullen elkaar op een verassende manier aanvullen zodat een interessante mix ontstaat die tegelijkertijd coherent en onvoorspelbaar is

citythoughts architects adresses

AddressGrasweg 41-S
1031 HW Amsterdam
Telephone31(0)20 6304390
Fax31(0)20 6304399
Emailoffice@citythoughtsarchitects.nl